Intocmire si eliberare adeverinte

ATENȚIE!!  “Cererile se trimit doar prin posta/ curier” –

NU folosim fax-ul, iar  adresele de mail se folosesc pentru corespondenta-comunicare, cererile insotite de actele necesare solicitarii se trimit doar prin posta/ curier pentru a se putea urmari parcursul inregistrarii-rezolvarii lor.

In vederea obtinerii unei adeverinte: de grupa, vechime, sporuri, reconstituire carnet de munca pierdut, adeverinte somaj si/sau alte drepturi salariale, sunt necesare urmatoarele :

 • Cerere
 • Copie CI/ BI
 • Copie carnet de munca pentru muncitorii permanenti (primele doua pagini cu datele personale si copii de pe paginile cu perioada integral lucrata la societatea pentru care solicitati adeverinte)

CEREREA trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

 • Nume/prenume (doamnele vor specifica toate numele detinute anterior, separat pe perioade)
 • Adresa de domiciliu
 • Serie CI/BI, CNP
 • Data nasterii si localitatea,
 • Perioada, functia/meseria, specificul activitatii, sectia/ferma si societatea la care ati lucrat (pentru care solicitati adeverinta)
 • Categoria de adeverinta solicitata: adeverinta de grupa, sporuri, vechime, reconsituire carnet de munca pierdut, somaj, etc.
 • Nr. dvs. de telefon de contact – foarte important pentru a putea comunica ulterior primirii cererii cu dvs.!!!
 • Data si semnatura

Important: Daca ati completat eronat in cerere nume, perioade, sectii, ferme sau alte date, iar rezultatul cercetarii este unul negativ, banii achitati nu se returneaza. Daca doriti sa reluam cercetarea veti depune o alta cerere si veti achita taxa aferenta cercetarii conform noilor indicatii.

Eliberarea documentelor personale originale: Carnetele de munca si/sau alte documente personale existente in arhiva detinuta – ceritificate, diplome, etc. pot fi ridicate doar personal, de proprietar sau de un imputernict, pe baza de semnatura (petentul/ imputernicitul trebuie sa prezente CI/BI in original la depunerea cererii) si

 • copie CI/ BI  titular
 • copie CI/ BI + Procura pentru imputerniciti

Intrarea in posesie a adeverintelor intocmite:

 • direct de la depozitul de arhiva
 • prin mandat postal/ curier

Incepand cu data de 01.02.2019, va fi achitata obligatoriu de toti petentii, la depunerea/ trimiterea cererii, Taxa administrativa = 100 lei cu TVA inclus/ solicitare = 1 adv./ 1 doc.

Plata se va efectua direct la depozitul de arhiva sau in contul bancar: RO71RNCB0141032861720001, deschis la BCR Galati,

titular cont SC MONTERO GROUP SRL, cod fiscal/ CUI: RO15939400

Taxa administrativa se aplica/ incaseaza indiferent de rezultatul final al verificarii in arhiva si este o taxa prin care societatea Montero Group se obliga sa  efectueze o verificarea aleatorie in 3 PERIOADE DIFERITE, pentru identificarea petentului-beneficiar, in special pentru cazurile in care rezultatul este unul negativ si trebuie sa instiintam petentul telefonic sau in scris.  Instiintarile* in scris se trimit doar in cazul solicitarii in mod expres a petentului si numai daca acesta a achitat taxa administrativa.

Taxa administrativa este o taxa interna care a fost stabilita pentru a acoperi manopera si timpul de executie alocate verificarii aleatorii in arhiva, cheltuielile salariale, administrative si de registratura, cu convorbirile telefonice, taxe postale pentru instiintari* – adrese negatie – raspunsuri, materiale IT si birotica, tehnoredactare, comisioane bancare, etc.

Taxa administrativa poate sa sufere modificari si va fi achitata la contravaloarea in vigoare la momentul efectuarii platii.

Adeverintele vor fi expediate prin curier. Taxele de transport/curier sunt suportate de petent.

Pentru continuarea cercetarii in arhiva, verificare luna de luna,  toata perioada solicitata, petentul va achita taxa integrala, care cuprinde avansul de 100 lei (taxa ad-tiva) + cval. adeverintei.

Termenul de intocmire/ eliberare adeverinta este cuprins intre 30 de zile pana la 1 an, de la achitarea integrala a taxelor aferente solicitarii efectuate.

 

TARIFE SOLICITATE

PENTRU SERVICIILE ARHIVISTICE PRESTATE

de intocmire si eliberare adeverinte/certificate si alte categorii de documente

Conf. Avizului Arhivelor Nationale – ANB.1942-R/13.02.2014 si Decizia UNPIR nr. 11/11.4/2013 si nr. 1/11.2/2014

 

Nr.

crt.

 

Tipul serviciului prestart de operatorul economic autorizat

Limita maxima a tarifului solicitat de operatorul economic autorizat  persoanelor fizice si/sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic

(conf. anexa)

Taxa pe valoarea adaugata

TVA – 19%

 

(valabil de la 01.01.2017, conf.CF)

 

Total valoare doc./

adeverinta

1 ELIBERARE DOCUMENT ORIGINAL proprietatea solicitantului, existent in arhiva (carti de munca, acte de stare civila, certificate/ adeverinte/ diploma scolarizare, etc.)  

30 lei

 

5,70 lei

 

35,70 lei

2 ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINTE SPORURI
 

a)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 1-5 ani  

125 lei

 

23,75 lei

 

148,75 lei

 

b)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 6-10 ani  

175 lei

 

33,25 lei

 

208,25 lei

 

c)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani  

225 lei

 

42,75 lei

 

267,75 lei

3 ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINTE GRUPA
 

a)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 1-5 ani  

80 lei

 

15,20 lei

 

95,20 lei

 

b)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 6-10 ani  

120 lei

 

22,80 lei

 

142,80 lei

 

c)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani  

160 lei

 

30,40 lei

 

190,40 lei

 

Nr.

crt.

 

Tipul serviciului prestart de operatorul economic autorizat

Limita maxima a tarifului solicitat de operatorul economic autorizat  persoanelor fizice si/sau juridice pentru prestarea serviciului arhivistic

(conf. anexa)

Taxa pe valoarea adaugata

 

TVA – 19%

 

(valabil de la 01.01.2017, conf. CF)

 

Total valoare doc./ade-verinta

4 ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINTE VENITURI
 

a)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 1-5 ani  

140 lei

 

26,60 lei

 

166,60 lei

 

b)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de 6-10 ani  

230 lei

 

43,70 lei

 

273,70 lei

 

c)

Pentru solicitari ce privesc cercetarea pe o perioada de peste 10 ani  

300 lei

 

57 lei

 

357 lei

5 ALTE TAXE
  Activitatea de cercetare pentru eliberarea de copii si extrase de pe documente detinute, altele decat adeverintele /certificatele  

8 lei/ pagina

 

1,52 lei/pagina

 

9,52 lei/pagina

  Activitatea de eliberare a copiilor, extraselor de pe documente (xerografiere sau imprimare), altele decat adeverintele /certificatele.  

2 lei/ pagina

 

0,38 lei/pagina

 

2,38 lei/pagina

Eliberare adeverinta norme CAP 96.64 lei 18.36 lei 115 lei

 

Pentru serviciile prestate, la incasarea numerar a taxei aferente solicitarii veti primi un bon fiscal. Daca nu il primiti, aveti oligatia sa-l solicitati si sa-l pastrati cel putin pana la eliberarea adeverintei/ documentului solicitat.

Pentru taxele incasate in contul bancar se va emite factura – document pe care il veti primi impreuna cu adeverinta/ documentul solicitat.

*tarifele din tabelul anexat nu contin TVA

Lasă un răspuns